โครงการ "ร่วมแบ่งปันรัก ปันสุขภาพดี กับ 10 ปี เอ็มเร็ทในประเทศไทย"

 

ในโอกาสครบรอบปีที่10 ในปี พ.ศ.2557 บริษัท เฮลท์ รีเลชั่นส์ จำกัด จัดโครงการ “ร่วมแบ่งปันรัก ปันสุขภาพดี กับ 10 ปี เอ็มเร็ทในประเทศไทย” โครงการคาราวานบุญ ที่ได้ร่วมกับลูกค้าที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ตามเงื่อนไขที่กำหนด บริษัทฯ จะสมทบน้ำดื่มปรับโมเลกุลเอ็มเร็ท เพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ และตามมูลนิธิต่างๆ โดยในครั้งที่ 1 นำโดยคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย นพ.เฉก ธนะสิริ ซึ่งให้เกียรติร่วมเป็นประธาน ร่วมด้วยพนักงาน และลูกค้ากว่า 40 ชีวิต ได้ออกเดินทางสู่ จ.อยุธยา เพื่อถวายน้ำปรับโมเลกุลเอ็มเร็ท แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 4 วัด ได้แก่ วัดกล้วย วัดสุวรรณาดาราราม วัดกษัตราธิราชวรวิหาร และวัดธรรมาราม อันเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ให้พระภิกษุสงฆ์มีสุขภาพที่ดี เนื่องจากเล็งเห็นว่า พระภิกษุสงฆ์ส่วนใหญ่ เวลาที่รับกิจนิมนต์ หรือฉันอาหารในงานพิธีต่างๆ มักจะขึ้นอยู่กับเจ้าภาพ หรือญาติโยมที่จัดมาถวายให้ ซึ่งบางครั้งอาหารบางเมนู เช่น ประเภททอด ปิ้ง ย่าง หรืออาหารที่มีไขมัน น้ำตาลสูง หรือรสเค็มจัด ฯลฯ อาจส่งผลต่อสุขภาพได้ และกิจกรรมดังกล่าวนี้ยังได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 เพื่อถวายน้ำดื่มปรับโมเลกุลเอ็มเร็ท ณ วัดอ่างศิลา และวัดโกมุทตราราม จ.ชลบุรี รวมทั้งยังได้มอบให้กับสถานสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศม์ และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุงด้วย

 

 

 

Health Relations Company Limited © 2016 All Rights Reserved
Tel : 02-862-2688 Fax : 02-862-2699 Email : info@mret.co.th