โครงการนำเงินรายได้จากการจำหน่ายหนังสือ “อายุ 120 ปี ทำไม
จะทำให้ไม่ได้” ทูลเกล้าฯ ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย


 

"CHANGE" ก้าวสู่ทศวรรษใหม่ กับนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ

 

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 คณะผู้บริหารบริษัท เฮลท์ รีเลชั่นส์ จำกัด พร้อมด้วยนายแพทย์เฉก ธนะสิริ ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อทูลเกล้าฯ...

 

บริษัท เฮลท์ รีเลชั่นส์ จำกัด จัดงานครบรอบ 10 ปี ภายใต้แนวคิด "Change" ก้าวสู่ทศวรรษใหม่กับนวัตกรรมเพื่อ สุขภาพ มุ่งสู่ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ด้วยวิสัยทัศน์ใหม่ "Healthy Cells Make Healthy Life" ....

 

โครงการ "น้ำใจไทย ช่วยพ้นภัยกัมมันตภาพรังสี" ให้ประเทศญี่ปุ่น

 

 

ดร.มาซารุ อิโมโตะ นักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำ


พลตรี หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รับมอบน้ำดื่มปรับโมเลกุลมูลค่า 4 ล้านบาท ที่ร่วมบริจาคโดย คุณวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ ผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 2 ล้านบาท ......

 

ดร.มาซารุ อิโมโตะ นักวิทยาศาสตร์ ผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับน้ำที่ขายดีที่สุดของ New York Times ที่ค้นพบและพิสูจน์ได้ว่า น้ำมีโครงสร้างที่แตกต่างกัน โดยสามารถถ่ายภาพผลึกน้ำที่แตกต่างกันได้สำเร็จ และเป็น ผู้สร้างสายใยความสัมพันธ์ผ่านน้ำปรับโมเลกุล...

 

 

<< 1  2  3 >>
Health Relations Company Limited © 2016 All Rights Reserved
Tel : 02-036-0805 Fax : 02-036-0803 Email : info@mret.co.th

MRET MRET Blogs