โครงการ “น้ำใจไทย” ช่วยพ้นภัยกัมมันตภาพรังสี” ให้ประเทศญี่ปุ่น


 

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยติดเชื้อ เอช ไอ วี
ในโครงการบริจาคเครื่องปรับโมเลกุลน้ำเอ็มเร็ท จนก้าวขึ้นสู่ระดับงานวิจัย

พันโท พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน ตัวแทนจากกองบัญชาการกองทัพไทย และ คุณจีระศักดิ์ ป้อมสุวรรณ เลขานุการระดับ 4 กรมเลขานุการกรมกิจการเอเชียตะวันออก ตัวแทนจากกระทรวงการต่างประเทศ .....

 

จากแรงบันดาลใจของ นพ.พีรยศ ตรงสวัสดิ์ แพทย์สาธารณสุข อดีตผู้อำนวยการกองควบคุมโรคเอดส์สำนักงานอนามัย กรุงเทพมหานคร สนใจศึกษาค้นคว้าคุณสมบัติของน้ำปรับโมเลกุล ตั้งแต่ประมาณ ต้นปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา.....

     
         
   
 

 

<< 1  2  3 >>
Health Relations Company Limited © 2016 All Rights Reserved
Tel : 02-036-0805 Fax : 02-036-0803 Email : info@mret.co.th

MRET MRET Blogs