สู้มะเร็งเชิงรุกได้อย่างไร

วิธีป้องกันและต่อสู้กับโรคมะเร็ง เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ให้ห่างไกลจากมะเร็ง


รศ.พญ.สุพัตรา แสงรุจิ

 


มะเร็งร้าย ทำลายสุขภาพ

จากผู้หญิงวัยทำงานที่เจริญในหน้าที่การงาน ชีวิตกลับพลิกผัน เมื่อเธอเป็นมะเร็ง เธอจึงสู้ทุกทางเพื่อให้สุขภาพดีขึ้น

คุณพรรณาวดี ฟอลเล็ต

 

 

 

 

 

 


พ่อเป็นมะเร็ง อยู่ได้อีกไม่เกิน 3-6 เดือน

คุณหมอบอกว่า พ่อซึ่งป็นมะเร็งตับอ่อน ระยะ 3-4 จะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่เกิน 3-6 เดือน เขาจะทำอย่างไร

คุณณรงค์ฤทธิ์ ลาคำเสน

 ความเครียด ปัจจัยเสี่ยง กระตุ้นมะเร็ง

เพราะงานหนัก คร่ำเครียด ละเลยการดูแลสุขภาพ เธอเป็นมะเร็งเต้านม แต่ทุกวันนี้มีสุขภาพแข็งแรง

พันเอกพิเศษหญิงพินิตา จรูญรัตน์


 
Health Relations Company Limited © 2016 All Rights Reserved
Tel : 02-862-2688 Fax : 02-862-2699 Email : info@mret.co.th

MRET MRET Blogs