ความดันโลหิตสูง

 

 

อุบัติเหตุ

 เส้นโลหิตสมองแตก


น้องชายเป็นความดันโลหิตสูง ไม่ค่อยกินยา เส้นโลหิตสมองแตก โอกาสรอดเพียงสิบเปอร์เซ็นต์

คุณอรทัย เศวตกิตติรัตน์

 

 


น้ำ... คืนสุขภาพดี

พ่อเกิดอุบัติเหตุต้องผ่าตัดกระดูกต้นคอด้านหลัง มีความเสี่ยงสูง เกือบทำให้ชีวิตไม่เหมือนเดิม

ภญ.วิวรรยา ไทยนิยม

 

 

ไวรัสลงไขสันหลัง

 

 

ต่อมลูกหมากโต

 แม่หย่าเครื่องช่วยหายใจได้

จากคนแข็งแรง ต้องล้มเพราะไวรัสลงไขสันหลัง เกือบต้องใช้เครื่องช่วยหัวใจตลอดชีวิต

คุณภาษิตา ชัยรุ่งโรจน์ปัญญา


 

 


โรครุมเร้า จากการใช้ชีวิต

วิศวกรผู้ทำงานหนัก ขาดการดูแลตัวเอง พักผ่อนน้อย จนเกิดปัญหาสุขภาพมากมาย กลับมาดูแลตัวเองอย่างไร

คุณธุรนัย รังษีเทพปฏิมา

 


<<1 2 >>

Health Relations Company Limited © 2016 All Rights Reserved
Tel : 02-862-2688 Fax : 02-862-2699 Email : info@mret.co.th

MRET MRET Blogs